C.J.R.A.E.
Caraș-Severin

Documente

PDFORDIN Nr.3051 din 11 ianuarie 2024
PDFLegea Nr.198 din 4 iulie 2023
PDFLegea Nr.1 / 2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare
PDFLegea Nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Republicată
PDFLegea Nr. 448/2006 . HG 268 - aprobarea normelor metodologice de aplicare
PDFLegea Nr. 53/2003 - codul muncii, actualizat ianuarie 2017
PDFLegea Nr. 272- privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Republicată
PDFORDIN Nr.5555 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională
PDFORDIN Nr. 5573/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat
PDFORDIN Nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă
PDFORDIN Nr. 5086 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale
PDFORDIN comun al MMFPSPV, MS și MENCS NR. 5805/Noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap
PDFORDIN Nr. 3124 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare
PDFORDIN Nr. 6134 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar
PDFLegea Nr. 61 / 15 aprilie 2019 privind aprobarea OUG Nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
PDFLege-cadru Nr. 153 / 2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
PDFOrdonanța de Urgență Nr. 41 / 2018 din 16 mai 2018