C.J.R.A.E.
Caraș-Severin

SEOSP/COSP

PDFCerere tip - copil fără grad de handicap
PDFCerere tip - copil cu grad de handicap
WORDFișa psihologică
WORDFișa psihopedagogică
WORDFișa sintetică
WORDRaport monitorizare
PDFOMECTS Nr.5574 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă
PDFORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 / 04.10.2016 Metodologia privind evaluarea și orientarea școlară
PDFORDIN 5086 din 2016 Metodologia privind școlarizarea la domiciliu
PDFORDIN Nr. 3124/2017 din 20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare