C.J.R.A.E.
Caraș-Severin

PROIECTE

Proiect Erasmus + 2020-1-RO01-KA101-079619

Riscul de abandon școlar-competențe de abordare integrată, prin formarea la standarde europene a profesorilor și a consilierilor școlari.

"Risk of early school leaving - integrated approach competences, by training of teachers and school counselors at European standards"

>>> Procedura de înscriere și de selecție a participanților la mobilitate
>>> 2022 Procedura de înscriere și de selecție a participanților la mobilitate